بنیاد حقوقی وکیل علیمردانی

حل و فصل اختلافات از طریق داوری در قرارداد مشارکت در ساخت

حل و فصل اختلافات از طریق داوری در قرارداد مشارکت در ساخت

حل و فصل اختلافات از طریق داوری در قرارداد مشارکت در ساخت

بروز اختلاف و راه حلی برای  آن، موضوع بسیاربااهمیتی در تمامی انواع قرارداد است که باید به آن پرداخته شود. بنابراین طرفین بایستی برای چنین مسائلی تدابیری از قبل در نظر بگیرند. یکی از شیوه های حل و فصل اختلافات که اخیرا بسیارازان استفاده میشود، حل و فصل اختلافات مرتبط با قراردادها از طریق داوری است که در این مقاله به توضیح ان خواهیم پرداخت.

در قراردادهای مشارکت در ساخت بهتر است که طرفین قرارداد در هنگام انعقاد عقد، ذیل یکی از بندها مشخص نمایند که همه اختلافات مربوط به این قرارداد از طریق داوری حل و فصل شود. همچنین نام داور را به صورت صریح در قرارداد ذکر کنند ، اختیارات او را تعیین کنند و برای طرفین مشخص کنند که رای صادره از این داور یا دیوان داوری برای طرفین لازم الاجرا خواهد بود.

نکته ای که باید به ان توجه داشت این است که داوری محدود به آن دسته از افرادی است که در قراردادهای مشارکت در ساخت توافق کرده اند اختلافات خود را از طریق داوری حل کنند.

در داوری مشارکت در ساخت موافقت نامه داوری روند فرآیند داوری را کنترل می کند. و اینکه داور باید از کارشناسان رسمی دادگستری یا مرکز داوری کانون وکلای دادگستری تعیین گردد. رأی داوری از طریق دادگستری قابل اجرا می باشد وشخص داور باید توانایی، تخصص، علم و اگاهی لازم را در خصوص حل و فصل اختلافات داشته باشد.

مدت زمان رسیدگی توسط داور

مالک  و سازنده می توانند ضمن قرارداد، مدت معینی را برای رسیدگی و صدور رای داوری تعیین کنند و داور موظف است  که ظرف همان مهلت رای خود را صادر نماید. و اگر در این مورد طرفین سکوت کرده باشند، طبق ماده 484 قانون آیین دادرسی مدنی، داور مکلف است ظرف سه ماه به صدور و ابلاغ رای اقدام نماید. شروع  این مهلت از زمان ابلاغ موضوع به داور محاسبه می شود.

هم صدور و هم ابلاغ رای داوری باید داخل در مدت تعیین شده باشد؛ در غیر این صورت ذی نفع می تواند ابطال رای داوری را از دادگاه بخواهد.

نحوه درج شرط داوری در قرارداد 

مالکان و سازندگان در هنگام انعقاد قرارداد در قسمت حل اختلاف باید ارجاع اختلاف خود به داوری را مشخص کنند.

این شیوه باعث میشود که در زمان بروز اختلاف برای تعیین داور و شرایط ان مشکلی نداشته باشند. هم چنین مشخصات داور شامل نام و نام خانوادگی،  کد ملی  وتمامی مشخصات هویتی او‌ باید در قرارداد ثبت شود. 

امتناع داور از رسیدگی به دعوا

داور می تواند داوری را قبول نکند ولی  در صورت قبولی باید به موضوع رسیدگی کرده و رای صادر کند و حق استعفا بعد از قبولی برای داور وجود ندارد.

هنگامی که رسیدگی به دعوا به داور یا داوران معین ارجاع شده و آنان از رسیدگی امتناع کنند، رسیدگی به دعوا در صلاحیت عام محاکم دادگستری قرار خواهد داشت؛ مگر اینکه طرفین مجددا به داوری شخص یا اشخاص دیگری توافق کنند.

اثر انحلال قرارداد مشارکت در ساخت بر داوری

در موارد فسخ، انفساخ یا ابطال قرارداد مشارکت در ساخت، قرارداد یا شرط داوری نیز قهرا ( خود به خود) از بین خواهد رفت؛ زیرا با انحلال قرارداد مشارکت در ساخت موضوعی برای داوری باقی نمی ماند.

 

‌هشدار:

1. مطالب ارائه‌شده صرفا جنبه پژوهشی داشته و درهرحال اسباب بی‌نیازی شما از وکالت یا مشاوره با وکیل دادگستری متخصص در موضوع را فراهم نمی‌آورد. زیرا ممکن است شما پس از خواندن مطالب ذیل استنباطی کاملاً متفاوت با یک حقوقدان داشته باشید. یا اینکه  قاضی رسیدگی‌کننده به دعوای مطروحه استنباط متفاوتی از قوانین داشته باشد. و یا در جلسه رسیدگی سؤالات متفاوت (بعضاً جهت‌دار به لحاظ حقوقی) مطرح گردد که نیاز به پاسخگویی فوری و حقوقی دارد.

از سوی دیگر بامطالعه مطالب حقوقی ممکن است شما نیز به‌مانند بسیاری از مراجعین به دادگستری در تبیین خواسته و طرح دفاعیات به‌طور شفاهی و کتبی دچار اشتباه شوید. و تصورات ذهنی متفاوتی از حقوقدانان را به دادگاه ارائه دهید که نهایتاً خسارات و صدمات غیرقابل جبرانی را برای شما فراهم آورد زیرا وکلای دادگستری در موضوعات حقوقی به تشخیص خود عمل می‌نماید و از سوی دیگر درگذر زمان ممکن است دفاعیات آنها در پرونده‌های مختلف و حتی در جریان سیر یک پرونده اختلافات فاحشی را داشته باشد تا بتوانند بهترین نتیجه را به نفع موکل خود کسب نماید.

2. هر گونه کپی برداری غیرمجاز و خلاف قانون که اسباب تضییع حقوق معنوی مولفین را داشته باشد موجب تعقیب قانونی است.

نظر بدهید

0
No products in the cart.
× پشتیبانی