بنیاد حقوقی وکیل علیمردانی

کمیسیون ماده 77 شهرداری

کمیسیون ماده 77 شهرداری

کمیسیون ماده 77 شهرداری

کمیسیون ماده 77 شهرداری  دریافت عوارض و مالیات از شهروندان یکی از منابع تامین مالی و درامد شهرداری ها است  که از طرف مجلس شورای اسلامی و یا شوراهای شهر و روستا به تصویب می رسد. این عوارض بابت ارایه انواع خدمات شهری از طرف شهرداری به شهروندان می باشد و شامل عوارضی همچون عوارض […]
ادامه مطلب
0
No products in the cart.
× پشتیبانی