بنیاد حقوقی وکیل علیمردانی

وکالت در حوزه املاک

خلع يد از اموال مشاعي

خلع يد از اموال مشاعي

خلع يد از اموال مشاعي خلع ید، بحثی است که مقصود از ان رفع تصرف غاصبانه  و تصرفی است که بدون اجازه مالک ِ ملک، بر ان تسلط یافته است. و حالت هاي مختلفي دارد كه ما دراين مقاله به بررسي يكي ازحالت هاي ان  كه مربوط به اموال مشاعي است مي پردازيم. خلع ید […]
ادامه مطلب
تفاوت تخليه يد و خلع يد

تفاوت تخليه يد و خلع يد

تفاوت تخليه يد و خلع يد قانون براي همه افراد حق مالكيت  شناخته است و به ان ها این اجازه را داده تا از اموال و وسایل خود وبرای منافع خود از ان استفاده کنند. حال افرادی هستند که به دليل شرایط قانونی و یا حتی غیر قانونی به استفاده از اموال دیگری  اقدام می […]
ادامه مطلب
حل و فصل اختلافات از طریق داوری در قرارداد مشارکت در ساخت

انواع تضمین در قراردادهای مشارکت در ساخت

انواع تضمین در قراردادهای مشارکت در ساخت سازنده ميتواند به عنوان تضمين اجراي قراداد، ضمانت نامه بانكي، چك تضميني، سفته يا املاك متعلق به خودش را نزد مالك به وثيقه بگذارد. ضمانت نامه بانکی در این نوع تضمين ،بانک متعهد می شود به محض اعلام مالک، مبلغ مورد ضمانت را به او پرداخت كند.بنابراین هرگاه […]
ادامه مطلب
حل و فصل اختلافات از طریق داوری در قرارداد مشارکت در ساخت

حل و فصل اختلافات از طریق داوری در قرارداد مشارکت در ساخت

حل و فصل اختلافات از طریق داوری در قرارداد مشارکت در ساخت بروز اختلاف و راه حلی برای  آن، موضوع بسیاربااهمیتی در تمامی انواع قرارداد است که باید به آن پرداخته شود. بنابراین طرفین بایستی برای چنین مسائلی تدابیری از قبل در نظر بگیرند. یکی از شیوه های حل و فصل اختلافات که اخیرا بسیارازان […]
ادامه مطلب
دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اجاره

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اجاره

دعوی الزام به تنظیم سند رسمی اجاره با تصویت قانون روابط موجر و مستاجر در سال 56، شرایطي ایجاد شد که طبق آن رابطه استیجاری که بین موجر و مستاجر ایجاد شده، با پایان یافتن اجاره تمام نميشود و مال اجاره ای هم چنان دست مستاجر می ماند و مستاجر هم چنان می توانست از […]
ادامه مطلب
نحوه انتقال سند در قرارداد مشارکت در ساخت

نحوه انتقال سند در قرارداد مشارکت در ساخت

نحوه انتقال سند در قرارداد مشارکت در ساخت نحوه انتقال سند و سهم سازنده در قرارداد های مشارکت در ساخت  که در مقاله های قبلی به توضیح ان پرداختیم ، توسط مالک، یکی از موضوعات بسیار با اهمیت در این قراردادها است.  انتقال سند در این قراردادها  سه حالت دارد که هریک  از این روش ها […]
ادامه مطلب
تنظیم قرارداد مشارکت در ساخت

ضمانت اجرايي قرارداد مشاركت در ساخت

ضمانت اجرايي قرارداد مشاركت در ساخت ضمانت اجرایی قرارداد مشارکت در ساخت یکی  از ابعاد دعاوی مشارکت در ساخت است که در این مقاله به بررسي ان مي پردازيم. معمولا در قراردادهای مشاركت در ساخت از تضمین استفاده می شود. تضمین همان دادن وثیقه است که شامل انواع مختلفی از جمله وجه نقد، اوراق تجاری […]
ادامه مطلب
تنظیم قرارداد مشارکت در ساخت

موارد قانونی مندرج در قرارداد مشارکت در ساخت

موارد قانونی مندرج در قرارداد مشارکت در ساخت در قرارداد مشارکت در ساختي كه  بین مالک و سازندگان منعقد شده ، باید تعهدات طرفین و ضمانت اجرای عدم انجام آن‌ ها، مدت قرارداد، موضوع دقیق قرارداد، آورده های دو طرف، نسبت سهم طرفین (سهم الشرکه)، تمام هزینه ها و … به طور دقیق ذکر شود تا […]
ادامه مطلب
دعوای تخلیه اماکن تجاری

فسخ قرارداد اجاره

فسخ قرارداد اجاره طبق قانون مدني عقد اجاره، عقدی لازم است و هركدام از طرفین قراداد، به ان بايد پایبند باشند. اما با این وجود،  مستاجردر مواردی قبل از گرفتن ملک ميتواند به فسخ قرارداد اجاره اقدام  نماید. مواردي از قبيل وجود عیب در عین مستاجره، عدم تحویل آن، تخلف از شرط فعل در عقد […]
ادامه مطلب
حکم تخلیه مستاجر

حکم تخلیه مستاجر

حکم تخلیه مستاجر یکی از قراردادهای رایج که امروزه  کاربرد زيادي  دارد، قرارداد اجاره است. اجاره، عقدی است که به موجب آن، مستاجر، مالک منافع عین مستاجره می شود و در ازای استفاده از آن، به موجر اجاره بها پرداخت می گردد. قرارداد اجاره، تابع قانون مدنی و قوانین روابط موجر و مستاجر است. مستاجر و موجر، به […]
ادامه مطلب
0
No products in the cart.
× پشتیبانی