بنیاد حقوقی وکیل علیمردانی
ارث چیست

ارث چیست؟

ارث چیست؟ هنگامی که فردی فوت می نماید (به اصطلاح حقوقی به وی متوفی میگوییم) یکی از مسائلی که در رابطه با این موضوع مطرح می‌ گردد این است که تکلیف اموال و دیون باقی مانده شخص متوفی چه می شود؟ زیرا معمولا شخص متوفی دارای اموالی است که می بایست مقررات قانونی میان بازماندگان وی یا همان وارثین تقسیم شودو […]
ادامه مطلب
0
No products in the cart.
× پشتیبانی