بنیاد حقوقی وکیل علیمردانی

وجودعيب درعين مستاجره

دعوای تخلیه اماکن تجاری

فسخ قرارداد اجاره

فسخ قرارداد اجاره طبق قانون مدني عقد اجاره، عقدی لازم است و هركدام از طرفین قراداد، به ان بايد پایبند باشند. اما با این وجود،  مستاجردر مواردی قبل از گرفتن ملک ميتواند به فسخ قرارداد اجاره اقدام  نماید. مواردي از قبيل وجود عیب در عین مستاجره، عدم تحویل آن، تخلف از شرط فعل در عقد […]
ادامه مطلب
0
No products in the cart.
× پشتیبانی