بنیاد حقوقی وکیل علیمردانی

موارد قانونی مندرج در قرارداد مشارکت در ساخت

تنظیم قرارداد مشارکت در ساخت

موارد قانونی مندرج در قرارداد مشارکت در ساخت

موارد قانونی مندرج در قرارداد مشارکت در ساخت در قرارداد مشارکت در ساختي كه  بین مالک و سازندگان منعقد شده ، باید تعهدات طرفین و ضمانت اجرای عدم انجام آن‌ ها، مدت قرارداد، موضوع دقیق قرارداد، آورده های دو طرف، نسبت سهم طرفین (سهم الشرکه)، تمام هزینه ها و … به طور دقیق ذکر شود تا […]
ادامه مطلب
0
No products in the cart.
× پشتیبانی