بنیاد حقوقی وکیل علیمردانی

مشاركت در ساخت

تنظیم قرارداد مشارکت در ساخت

ضمانت اجرايي قرارداد مشاركت در ساخت

ضمانت اجرايي قرارداد مشاركت در ساخت ضمانت اجرایی قرارداد مشارکت در ساخت یکی  از ابعاد دعاوی مشارکت در ساخت است که در این مقاله به بررسي ان مي پردازيم. معمولا در قراردادهای مشاركت در ساخت از تضمین استفاده می شود. تضمین همان دادن وثیقه است که شامل انواع مختلفی از جمله وجه نقد، اوراق تجاری […]
ادامه مطلب
تنظیم قرارداد مشارکت در ساخت

موارد قانونی مندرج در قرارداد مشارکت در ساخت

موارد قانونی مندرج در قرارداد مشارکت در ساخت در قرارداد مشارکت در ساختي كه  بین مالک و سازندگان منعقد شده ، باید تعهدات طرفین و ضمانت اجرای عدم انجام آن‌ ها، مدت قرارداد، موضوع دقیق قرارداد، آورده های دو طرف، نسبت سهم طرفین (سهم الشرکه)، تمام هزینه ها و … به طور دقیق ذکر شود تا […]
ادامه مطلب
0
No products in the cart.
× پشتیبانی