بنیاد حقوقی وکیل علیمردانی

فسخ قرارداد اجاره از سوی موجر

فسخ قرارداد اجاره از سوی موجر و مستاجر

فسخ قرارداد اجاره از سوی موجر و مستاجر

فسخ قرارداد اجاره از سوی موجر و مستاجر  در لغت اجاره به معنای کرایه دادن است و در قانون مدنی قرارداد اجاره عقدی لازم است که یک طرف قرارداد در ازاء اینکه مالی را برای استفاده به دیگری می دهد اجرت دریافت می کند، لازم بودن عقد اجاره یعنی انکه دو طرف نمی توانند به […]
ادامه مطلب
0
No products in the cart.
× پشتیبانی