بنیاد حقوقی وکیل علیمردانی
وکالت بلاعزل

آثار وکالت بلاعزل بر روابط موکل و وکیل

(چاپ شده در فصلنامه علمی تحقیقات حقوقی بین المللی » دوره 5، شماره 17 – شماره پیاپی 17 پاییز 1391) نویسندگان: مجید عباس آبادی 1 استادیار دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی پرویز رضایی 2 2 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز شرط بقای وکالت بعد […]
ادامه مطلب
0
No products in the cart.
× پشتیبانی