بنیاد حقوقی وکیل علیمردانی

حكم تخليه مستاجر

حکم تخلیه مستاجر

حکم تخلیه مستاجر

حکم تخلیه مستاجر یکی از قراردادهای رایج که امروزه  کاربرد زيادي  دارد، قرارداد اجاره است. اجاره، عقدی است که به موجب آن، مستاجر، مالک منافع عین مستاجره می شود و در ازای استفاده از آن، به موجر اجاره بها پرداخت می گردد. قرارداد اجاره، تابع قانون مدنی و قوانین روابط موجر و مستاجر است. مستاجر و موجر، به […]
ادامه مطلب
0
No products in the cart.
× پشتیبانی