بنیاد حقوقی وکیل علیمردانی

تعهدات مالكين و سازنده

تنظیم قرارداد مشارکت در ساخت

موارد قانونی مندرج در قرارداد مشارکت در ساخت

موارد قانونی مندرج در قرارداد مشارکت در ساخت در قرارداد مشارکت در ساختي كه  بین مالک و سازندگان منعقد شده ، باید تعهدات طرفین و ضمانت اجرای عدم انجام آن‌ ها، مدت قرارداد، موضوع دقیق قرارداد، آورده های دو طرف، نسبت سهم طرفین (سهم الشرکه)، تمام هزینه ها و … به طور دقیق ذکر شود تا […]
ادامه مطلب
0
No products in the cart.
× پشتیبانی