بنیاد حقوقی وکیل علیمردانی

تصرف عدواني

دعاوی ملکی

تصرف عدوانی

تصرف عدوانی ازنظرحقوقي ، حق امتیازی است که شخص در مقابل سایر افراد جامعه به موجب قانون از آن برخوردار است و اشخاص باید آن را محترم بشمارند و این امري است كه در قانون ضمانت اجرا قانون دارد. به اين معنا که اگر شخصی حقی را که به موجب قانون برای دیگری محرز شناخته شده پایمال […]
ادامه مطلب
حل و فصل اختلافات از طریق داوری در قرارداد مشارکت در ساخت

انواع دعاوی تصرف

انواع دعاوی تصرف یکی از شایع ترین دعاوی كه در دادگاهها مطرح مي شود، دعاوي تصرف هستند . دعاوی تصرف را می توان شامل سه دسته تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت دانست. با وجود اینکه هر كدام  از دعاوی گفته شده قواعد خاص خود را دارند ، ولي نقاط مشترکی نیز با یکدیگر […]
ادامه مطلب
0
No products in the cart.
× پشتیبانی