بنیاد حقوقی وکیل علیمردانی

تصرف عدواني كيفري

دعاوی ملکی

تصرف عدوانی

تصرف عدوانی ازنظرحقوقي ، حق امتیازی است که شخص در مقابل سایر افراد جامعه به موجب قانون از آن برخوردار است و اشخاص باید آن را محترم بشمارند و این امري است كه در قانون ضمانت اجرا قانون دارد. به اين معنا که اگر شخصی حقی را که به موجب قانون برای دیگری محرز شناخته شده پایمال […]
ادامه مطلب
0
No products in the cart.
× پشتیبانی