بنیاد حقوقی وکیل علیمردانی
بعد از فوت پدر چه اقداماتي بايد انجام شود؟ مراحل انحصار وراثت

بعد از فوت پدر چه اقداماتي بايد انجام شود؟ مراحل انحصار وراثت

بعد از فوت پدر چه اقداماتي بايد انجام شود؟ مراحل انحصار وراثت  ازجمله مسائلي كه فرزندان بعد از فوت پدر با ان روبه رو هستند مسائل مربوط به ارث است.براين أساس اقداماتي كه فرزندان بعداز فوت پدر بايد انجام دهند ازجمله مواردزيراست: الف) گواهي فوت: يكي از كارهاي مهمي كه بعد از فوت پدر بايد […]
ادامه مطلب
فرض ها و صاحبان فرض

فرض ها و صاحبان فرض

فرض ها و صاحبان فرض (ماده۸۹۳  تا ۹۰۵ قانون مدنی) طبق ماده ۸۹۳ قانون مدنی بعضی از وراث به فرض و بعضی به قرابت و بعضی گاه به فرض و گاه به قرابت ارث‌ می برند. حال، فرض برها یا صاحبان فرض کسانی هستند که سهم ان ها ازترکه معین و مشخص است مانند مادر […]
ادامه مطلب
مفهوم حجب و انواع آن

مفهوم حجب و انواع آن

مفهوم حجب و انواع آن ( ماده۸۸۶تا۸۹۲قانون مدنی ) ماده ۸۸۶ قانون مدنی در تعریف حجب بیان نموده است: ”حجب حالت وارثی است که به واسطه بودن وارث دیگر از بردن ارث کلاً یا جزئاً محروم می شود”. حجب در لغت به معنی منع و پوشاندن است. حجب در اصطلاح حقوقی یعنی اینکه برخی از […]
ادامه مطلب
موانع ارث

موانع ارث

موانع ارث (ماده٨٨٠تا٨٨٥قانون مدني) برخي از أمور باعث ميشود تا براي ارث بردن مانع ايجاد شود كه اين موانع ياموجب محروميت ازهمه ارث مي شود يا بعضي از آن. موانع ارث در قانون مدني شامل موارد زير است: نخست –  قتل عمدي مورث  ( متوفي )  مطابق ماده 880 قانون مدنی قتل از موانع ارث […]
ادامه مطلب
موجبات ارث

موجبات ارث

موجبات ارث موجبات ارث به شرایطی گفته میشود که در صورت جمع شدن ان ها ترکه(دارايي)از متوفي(فرد فوت شده) به وراث انتقال مي يابد. به عنوان مثال برای اینکه دارایی خانواده از پدر به پسر انتقال یابد تحقق ۴شرط لازم است: ۱) فوت پدر ۲) وجود رابطه خویشاوندی مشروع پسر با پدر ۳) زنده بودن […]
ادامه مطلب
ارث چیست

ارث چیست؟

ارث چیست؟ هنگامی که فردی فوت می نماید (به اصطلاح حقوقی به وی متوفی میگوییم) یکی از مسائلی که در رابطه با این موضوع مطرح می‌ گردد این است که تکلیف اموال و دیون باقی مانده شخص متوفی چه می شود؟ زیرا معمولا شخص متوفی دارای اموالی است که می بایست مقررات قانونی میان بازماندگان وی یا همان وارثین تقسیم شودو […]
ادامه مطلب
0
No products in the cart.
× پشتیبانی