بنیاد حقوقی وکیل علیمردانی

بعد از فوت پدر چه اقداماتي بايد انجام شود؟ مراحل انحصار وراثت

بعد از فوت پدر چه اقداماتي بايد انجام شود؟ مراحل انحصار وراثت

بعد از فوت پدر چه اقداماتي بايد انجام شود؟ مراحل انحصار وراثت

 ازجمله مسائلي كه فرزندان بعد از فوت پدر با ان روبه رو هستند مسائل مربوط به ارث است.براين أساس اقداماتي كه فرزندان بعداز فوت پدر بايد انجام دهند ازجمله مواردزيراست:

الف) گواهي فوت: يكي از كارهاي مهمي كه بعد از فوت پدر بايد انجام شود اقدام براي صدور گواهي فوت و جواز دفن است. به اين صورت كه فرزندان با داشتن مداركي ازجمله شناينامه و كارت ملي خود مراجعه كنند براي ثابت شدن نسبت او با فرد متوفي، شناسنامه و كارت ملي شخص متوفي، گواهي پزشك يا بيمارستان مبني بر فوت شخص به ثبت احوال مراجعه ميكنند و تقاضاي صدور گواهي فوت مي نمايند.

ب) وصيت نامه پدر: از جمله حقوق قانوني كه هر فرد دارد تنظيم وصيت نامه است كه به صورت رسمي ، خودنوشت يا سري ميتوان ان را نوشت. هرفرد در وصيت نامه خود ميتواند در مورد دارايي هايش تا يك سوم اموال تعيين تكليف كند.

از جمله اقداماتي ك بايد بعد از فوت  پدر انجام داد عمل كردن به وصيت نامه ايشان است.

اقدامات لازم بعد از فوت پدر

ج) ارث : يكي ديگر از اقداماتي ك فرزندان بعد ازفوت پدر بايد انجام دهند اقدامات مربوط به تقسيم ارث است. به اين صورت كه:

     ١) فرزندان با مراجعه به مراجعي كه صلاحيت اين  كار برعهده ان هاست اقدام به گرفتن گواهي انحصار وراثت مي نمايند.

تقاضاي صدور گواهي انحصار وراثت:  

يكي از اقدامات مهمي كه بعد از فوت پدر در رابطه با ارث بايد انجام شود تقاضاي صدور گواهي انحصار وراثت است.

انحصار وراثت يعني

مشخص كردن وراث قانوني كه از متوفي ارث ميبرند و مرجع صالح براي صدور گواهي انحصار وراثت شوراي حل اختلاف است.

مدارك لازم براي صدور گواهي انحصار وراثت عبارتند از:

1-  گواهی فوت و کپی ان

2- استشهادیه محضری

3- شناسنامه متوفی

4- شناسنامه وراث و کارت ملی انها و کپی ان

5- عقدنامه

6- گواهی تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای متوفیان قبل از سال 95 که تاکنون اقدامی نکرده اند. ( بعد از سال 95 نیاز به اخذ مالیات بر ارث برای گرفتن گواهی انحصار وراثت نیست. )

7- وصیت نامه رسمی شخص فوت شده درصورت وجود داشتن

مراحل صدور گواهی انحصار وراثت

مرحله اول: برای گرفتن گواهی انحصار وراثت این است که فرم درخواست این گواهی را از شورای حل اختلاف آخرین محل اقامت متوفی گرفته و فهرست افرادی که از متوفی ارث می برند را با مشخصات کامل و نسبت آنها با متوفی را بنویسید.

مرحله دوم: سپس یکی از وراث یا وکیل آنها با همراه داشتن مدارک (فرم مخصوص – اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی تمام وارثان – گواهی فوت متوفی – شاهد که وارث را بشناسد) به دفتر اسناد رسمی مراجعه نمایند.سردفتر اسناد رسمی شهادت نامه ایی را تنظیم کرده و شاهدان با دادن امضا و گواهی، وراث متوفی را به صورت رسمی در همان فرم مخصوص تایید می نمایند.


مرحله بعدی ثبت دادخواست گواهی انحصار وراثت در شورای حل اختلاف آخرین محل اقامتگاه متوفی است و برای ثبت این دادخواست

  1.  فرم مخصوص انحصار وراثت که با امضای همه وراث و شاهدان که در یکی از دفاتر اسناد رسمی ثبت شده
  2. کپی برابر اصل شناسنامه وراث
  3. گواهی فوت متوفی
  4. کپی برابر با اصل عقدنامه همسر متوفی (در صورت ازدواج) لازم است.

شورای حل اختلاف بعد از استعلام از اداره ثبت احوال آخرین محل اقامت متوفی و دیدن مدارک ارائه شده با هزینه خواهان در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار تقاضای گواهی انحصار وراثت را آگهی میکند تا اگر شخص متوفی وارث دیگری دارد با دیدن اگهی به دادگاه مراجعه کند. بعداز یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در صورتیکه کسی به آن اعتراض نکند بدون جلسه رسیدگی و دعوت از وراث گواهی انحصار وراثت صادر خواهد شد.


نکته:

با داشتن گواهی انحصار وراثت می توان به شکل قانونی تقسیم ارث را انجام داد. مطلب مهم در این خصوص این است که در صورت متعدد بودن تعداد وراث یا باید همه در زمان طلب اموال متوفی حضور داشته باشند یا اینکه همه وراث به یکی از ورثه وکالت رسمی و محضری بدهند.

 

دادخواست تقسیم ترکه

بعداز دریافت گواهی انحصار وراثت ، تقسیم ترکه انجام میشود.  به این صورت که اگر وراث  با بکدیگر تراضی نمایند میتوانند بدون مراجعه به دادگاه تقسیم ترکه را انجام‌ دهند ولی چناچه بین ان ها اختلاف باشد هریک از وراث‌ میتوانند  اقدام به ثبت دادخواست تقسیم ترکه  نمایند.

بعداز اینکه تقسیم ترکه انجام شد هرکدام از ورثه میتوانند نسبت به انتقال یا خرید و فروش سهم خود اقدام نمایند.

دادخواست تحریرو مهر و موم ترکه

اگر ورثه از أموال متوفی اطلاعی نداشته باشند و یا اینکه بترسند که یکی از وراث در ترکه متوفی سوء استفاده کند دراین صورت  هریک ازوراث میتوانند اقدام به ولت دادخواست تحریرو مهرموم ترکه نمایند.

منظور از مهرموم ترکه یعنی ورثه از هرگونه دخل و تصرف در ترکه ممنوع میشوند.

طبق دادخواست تحریر ترکه، از دارایی های فرد، استعلام گرفته میشود و لیست اموال او تهیه میشود و به موجب دادخواست مهر و موم ترکه، تا تعیین تکلیف در  مورد  تقسیم ارث، ترکه توسط ماموردادگاه، لیست برداری و مهر و موم می شود و اگر لازم باشد یک امین، برای نظارت، تعیین خواهد شد.

‌هشدار:

1. مطالب ارائه‌شده صرفا جنبه پژوهشی داشته و درهرحال اسباب بی‌نیازی شما از وکالت یا مشاوره با وکیل دادگستری متخصص در موضوع را فراهم نمی‌آورد. زیرا ممکن است شما پس از خواندن مطالب ذیل استنباطی کاملاً متفاوت با یک حقوقدان داشته باشید. یا اینکه  قاضی رسیدگی‌کننده به دعوای مطروحه استنباط متفاوتی از قوانین داشته باشد. و یا در جلسه رسیدگی سؤالات متفاوت (بعضاً جهت‌دار به لحاظ حقوقی) مطرح گردد که نیاز به پاسخگویی فوری و حقوقی دارد.

از سوی دیگر بامطالعه مطالب حقوقی ممکن است شما نیز به‌مانند بسیاری از مراجعین به دادگستری در تبیین خواسته و طرح دفاعیات به‌طور شفاهی و کتبی دچار اشتباه شوید. و تصورات ذهنی متفاوتی از حقوقدانان را به دادگاه ارائه دهید که نهایتاً خسارات و صدمات غیرقابل جبرانی را برای شما فراهم آورد زیرا وکلای دادگستری در موضوعات حقوقی به تشخیص خود عمل می‌نماید و از سوی دیگر درگذر زمان ممکن است دفاعیات آنها در پرونده‌های مختلف و حتی در جریان سیر یک پرونده اختلافات فاحشی را داشته باشد تا بتوانند بهترین نتیجه را به نفع موکل خود کسب نماید.

2. هر گونه کپی برداری غیرمجاز و خلاف قانون که اسباب تضییع حقوق معنوی مولفین را داشته باشد موجب تعقیب قانونی است.

نظر بدهید

0
No products in the cart.
× پشتیبانی