بنیاد حقوقی وکیل علیمردانی

کمیسیون های شهرداری

کمیسیون ماده 77 شهرداری

کمیسیون ماده 77 شهرداری

کمیسیون ماده 77 شهرداری  دریافت عوارض و مالیات از شهروندان یکی از منابع تامین مالی و درامد شهرداری ها است  که از طرف مجلس شورای اسلامی و یا شوراهای شهر و روستا به تصویب می رسد. این عوارض بابت ارایه انواع خدمات شهری از طرف شهرداری به شهروندان می باشد و شامل عوارضی همچون عوارض […]
ادامه مطلب
کمیسیون ماده۹۹ شهرداری

کمیسیون ماده ۹۹ شهرداری

کمیسیون ماده ۹۹ شهرداری با پیشرفت شهرنشینی و افزایش نیاز به مسکن افرادی برآنند که در خارج از محدوده ی شهری ساخت و ساز غیر قانونی انجام دهند. در این بین کمیسیون ماده ۹۹ شهرداری برای جلوگیری از ساخت و سازهای غیر قانونی که در محدوده بیرون شهرانجام می شود تشکیل شده است. کمیسیون ذکرشده […]
ادامه مطلب
کمیسیون های شهرداری و وظایف آن ها

کمیسیون های شهرداری و وظایف آن ها

کمیسیون های شهرداری و وظایف آن ها با گسترش شهرنشینی و مسائل و مشکلات زندگی شهری  توجه به راه هایی برای بهتر کردن زندگی شهرنشین ها ضروری است. یکی از عوامل تاثیرگذار بر زندگی شهری بحث مدیریت شهری می باشد. یکی از ساز و کارهای مدیریت شهری نظارت سازمان ها یا نهادهایی بر فعالیت‌های شهری […]
ادامه مطلب
0
No products in the cart.
× پشتیبانی