بنیاد حقوقی وکیل علیمردانی

پشتیبانی

پشتیبانی حقوقی به طور خلاصه عبارت است از پیش بینی و انجام کلیه اقدامات لازم و اندیشه های مختلف مرتبط با پرونده ایشان و یا پیش بینی و انجام اقداماتی در راستای جلوگیری از ایجاد بحران حقوقی در آینده به همین جهت کلیه کارکنان شاغل در بنیاد حقوقی به مهم و مسئولیت خود تمامی سعی خود را در انجام این مهم به کار میگیرند و به طور کلی این اقدامات را می توان مجموعه ای از ارایه خدمات در بخش های شفافیت و فعالیت حرفه ای و حتی فراتر از آن نیز تعریف نمود.

0
No products in the cart.
× پشتیبانی