بنیاد حقوقی وکیل علیمردانی

ادامه نشست بازخوانی حقوق

مجید علیمردانی
وکیل دادگستری و فعال اجتماعی :
آنچه بایسته جامعه امروز ایران در حقوق کودک می باشد تغییر نوع نگرش به کودک از نگاهی مایملکانه و شیی گونه به انسانی مستقل است عدم خلاقیت سطح پایین کارآفرینی عدم استقلال فکری و بسیاری از شاخص های نامطلوب کنونی در جامعه بزرگسالان ناشی از محرومیت های ساختاری در رشد هوشمندانه کودکی آنهاست و شاه کلید رشد و توسعه یافتگی و بالاخص تحقق اقتصاد مقاومتی توجه جدی به این حوزه است به عبارت دقیق تر کودک هزینه نیست بلکه سرمایه گذاری میان مدت است گله بنده از سیاست گذاران و دولت مردان کشور فراموشی این حوزه به علت مجادلات سیاسی است نه تنها هیچ برنامه عملیاتی مشخصی وجود ندارد بلکه با ترس ناشی از تعدی به فرهنگ در قبول یا اجرای برخی از کنوانسیون های بین المللی که در دسترس ترین تجارب جهانی است تعلل داریم و هر بار میگوییم ما خود قانون می نویسم اجرا میکنیم و هزار موضوع دیگر
عدم تبیین دقیق حقوق کودک هر روزه خسارات غیرقابل جبرانی را به جامعه ایران وارد می آورد و همه ما به علت عدم وجود شفافیت در آمار در خواب غفلت فرو رفته ایم البته قدم های خوبی در زمینه های رشد تحصیلی کودکان و برخی زمینه های دیگر در ایران برداشته شده است اما واقعا کافی است تا چه زمان امیال شخصی و صنفی خود را کودکان تحمیل میکنیم محور توسعه، رشد کودک است بنده تعجب میکنم از اینکه فهم مطلب به این سادگی برای برخی سخت و ثقیل است یک چهارم از بودجه کشور با توجه به گستردگی جمعیتی حق این گروه سنی است و فقط با این وصف است که می توان حقوق اولیه و اساسی کودکان شامل عدم تبعیض در بهره مندی از امکانات رشد ذهنی جسمی علمی فرهنگی و… در زمینه های مختلف را عملیاتی نمود در پایان نکاتی را تاکید مینمایم رعایت منافع کودکان بر هر چیزی اولویت دارد کودکان حق رشد نمو و حیات دارند احترام به دیدگاههای کودکان و آموزش مشارکت های مدنی و گروهی حق آنهاست این موضوع نه تنها ترس ندارد بلکه رشد و آینده نظام ما در گرو این موضوع است از کودکی تمرین مردم سالاری دینی و تحمل نظر مخالف در کودکان نهادینه می شود هر کودکی در هر جای جهان حق برخورداری از بالاترین حمایت های پیش بینی شده قانونی را دارد و این موضوع هیچ استثنایی ندارد.

0
No products in the cart.
× پشتیبانی