بنیاد حقوقی وکیل علیمردانی

ورود با قهر و غلبه به ملک دیگری

ورود با قهر و غلبه به ملک دیگری

یکی دیگر از دعاوی کیفری ملکی، ورود باقهروغلبه به ملک دیگری است که دراین مقاله ان را مورد بررسی قرار میدهیم. اما خوب است ابتدا با مفهوم  تصرف عدوانی اشنا شویم:

تصرف عدوانی دو نوع است: حقوقی و‌کیفری و ما دراینجا به توضیح کیفری ان می پردازیم:

یکی از انواع تصرف عدوانی،  تصرف عدوانی کیفری است که میتوان  برای طرح دعوا علیه فرد متصرف  با شکواییه تصرف عدوانی در محاکم طرح دعوا نمود.  تصرف عدوانی به نحو کیفری  دارای شرایطی است که در صورت طرح دعوای تصرف عدوانی کیفری و اثبات آن، برای متصرف مجازات  خواهد داشت که به ان اشاره میکنیم.

الف) موضوع مورد اختلاف و تصرف مال غیر منقول باشد  اعم از زمین یا ملک.

ب) تصرف به نحو عدوان صورت گرفته باشد: یعنی با قهر و غلبه و زور باشد.

ج) فرد مدعی دعوای تصرف (خواهان دعوی) سابقه تصرف داشته باشد: به این معنا که  قبل از تصرف ملک توسط فرد متصرف در آن سکونت و تصرف داشته باشد. مبنای سابقه تصرف عرفی است و می تواند اعم از مدت کوتاه یا مدت طولانی و بلند باشد.

د) فرد متصرف (خوانده دعوی) سبق تصرف نداشته باشد: یعنی خوانده دعوای تصرف، شخصی که با قهر و غلبه ملک خواهان را تصرف نموده پیش از این در ملک تصرف شده سابقه تصرف نداشته باشد.

بنابراین با جمع شرایط بالا مجازات فرد متصرف بر مبنای ماده 690 قانون مجازات اسلامی عبارت است از: رفع تصرف- اعاده(برگرداندن)  وضع به حالت سابق- یک ماه تا یک سال حبس.

ورود به ملک در تصرف دیگری به نحو قهر و غلبه

جرم موضوع ماده 6۹۱ قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده ورود به ملک در تصرف دیگری به نحو قهر و غلبه بیان میکند که:

هرکس به قهر و غلبه داخل ملکی شود که در تصرف دیگری است اعم از آن که محصور باشد یا نباشد یا در ابتدای ورود به قهر و غلبه نبوده ولی بعد از اخطار متصرف به قهر و غلبه مانده باشد علاوه بر رفع تجاوز حسب مورد به یک تا شش ماه حبس محکوم می شود. هرگاه مرتکبین دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی از آنها حامل سلاح باشد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهند شد.

رکن مادی جرم ،  ورود به ملک غیر است که با تصرف عدوانی تفاوت دارد. واژه ملک  در اموال غیرمنقول کاربرد  دارد پس اگر فردی با قهر و غلبه وارد خودرو، قطار، کشتی و هواپیما شود یا دیگر اموال منقول شود، مشمول ماده یاد شده نمیباشد.  و صرف ورود کفایت می کند هرچند مرتکب قصد تصرف  نداشته باشد.

ورود با قهر و غلبه به ملک دیگری

این جرم شبیه جرم موضوع ماده ۶۹۴ است با این تفاوت که موضوع جرم ماده اخیر مسکن و منزل است اما در ماده ۶۹۱ املاک است که شامل مغازه و کارخانه و باغ هم میشود.

نکته دیگر اینکه قهر و غلبه یعنی زور، قلدری و اعمال خشونت است. در مواردی که کسی در ملک مستقر نیست قهر و غلبه از راه هایی مانند شکستن درب، تخریب دیوار و خراب کردن پنجره و …. اتفاق می افتد. پس چنانچه فردی بدون اجازه وارد ملک شود مثلا از روی دیوار وارد شود به قهر و غلبه محسوب نمی شود.

نکته مهم دیگر اینکه  قيد «در تصرف دیگری است» نشان میدهد لازم نیست بزه دیده( مجرم)  مالک ملک باشد و متصرف بودن کفایت می کند. نکته بعد اینکه  مجازات جرم  ماده مذکور از نظر  درجه بندی درجه ۷ بوده و طبق ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی به آن در صلاحیت مستقیم دادگاه کیفری دو است.

زمانی که  ورود اولیه با رضایت متصرف باشد و پس از مدتی متصرف قبلی از وارد شونده بخواهد که او خارج شود اما با قهر و غلبه باقی بماند  مشمول ماده مذکور نمی شود. یعنی  ورود اولیه نیز باید بدون رضایت متصرف باشد و منظور از تصرف دیگری، یعنی  متصرف در ملک، مستقر باشد.

 بنابراین اگر کسی ملکی را  محصور نموده و خودش در أن مستقر نباشد مشمول حکم ماده ۶۹۱ نمی شود. بنابراین تصرف موردنظر، تصرفی است که عرفا تصرف محسوب شود و نیاز نیست به صورت استقرار در ملک باشد.

  ** اگر تعداد مرتکبین (وارد شوندگان) بیش از یک نفر باشد. همین مقدار که یکی از آنها با قهر و غلبه باشد کافی است.

** عنصر معنوی جرم سوءنیت عام است و قصد اضرار به دیگری شرط تحقق این جرم به عنوان سوءنیت خاص نمی باشد. یعنی همین که مرتکب بداند عملی که انجام میدهد جرم است و آگاهانه آن را انجام دهد، کافی است.

‌هشدار:

1. مطالب ارائه‌شده صرفا جنبه پژوهشی داشته و درهرحال اسباب بی‌نیازی شما از وکالت یا مشاوره با وکیل دادگستری متخصص در موضوع را فراهم نمی‌آورد. زیرا ممکن است شما پس از خواندن مطالب ذیل استنباطی کاملاً متفاوت با یک حقوقدان داشته باشید. یا اینکه  قاضی رسیدگی‌کننده به دعوای مطروحه استنباط متفاوتی از قوانین داشته باشد. و یا در جلسه رسیدگی سؤالات متفاوت (بعضاً جهت‌دار به لحاظ حقوقی) مطرح گردد که نیاز به پاسخگویی فوری و حقوقی دارد.

از سوی دیگر بامطالعه مطالب حقوقی ممکن است شما نیز به‌مانند بسیاری از مراجعین به دادگستری در تبیین خواسته و طرح دفاعیات به‌طور شفاهی و کتبی دچار اشتباه شوید. و تصورات ذهنی متفاوتی از حقوقدانان را به دادگاه ارائه دهید که نهایتاً خسارات و صدمات غیرقابل جبرانی را برای شما فراهم آورد زیرا وکلای دادگستری در موضوعات حقوقی به تشخیص خود عمل می‌نماید و از سوی دیگر درگذر زمان ممکن است دفاعیات آنها در پرونده‌های مختلف و حتی در جریان سیر یک پرونده اختلافات فاحشی را داشته باشد تا بتوانند بهترین نتیجه را به نفع موکل خود کسب نماید.

2. هر گونه کپی برداری غیرمجاز و خلاف قانون که اسباب تضییع حقوق معنوی مولفین را داشته باشد موجب تعقیب قانونی است.

نظر بدهید

0
No products in the cart.
× پشتیبانی