بنیاد حقوقی وکیل علیمردانی

کارگاه آموزشی تخصصی “مدیریت مذاکرات بین المللی و تنظیم قراردادها”

کارگاه آموزشی تخصصی
“مدیریت مذاکرات بین المللی و تنظیم قراردادها”
با حضور دکتر ماروسی (ریاست شورای مدیران مرکز حقوقی داوری لاهه)
هتل مجلل درویشی

0
No products in the cart.
× پشتیبانی