بنیاد حقوقی وکیل علیمردانی

هفتم فروردین ۱۳۹۷ شمسی

سالی که گذشت…سال ۱۳۹۶ با تمام فراز و نشیب هایش گذشت.انرژی نشٱت گرفته شده از ایفای حق در دوران وکالت با قبول وکالت در بیش از ۵۱۲ پرونده در مراحل مختلف قضایی در دیوان عالی کشور،دیوان عدالت اداری و مراجع نخستین و تجدیدنظر در سراسر کشور بیش از گذشته احساس شد.نگاه تخصصی و قبول پرونده های بانکی و ثبتی با منشا قراردادی نوید دفاع دقیق تری را با خود داشت و قبول وکالت در پرونده ابطال مصوبات شوراهای شهرهای کشور در خصوص اخذ عوارض هنگفت از زمینهای غیرمحصور نقطه عطف کار حرفه ای در سال گذشته بود.آشنایی با مقامات کشوری جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق و همچنین شرکت و یا تدریس در کارگاه های مختلف حقوقی داخلی و بین المللی و ایضا همکاری و آشنایی با عزیزانی در کشورهای مختلف مسیرراه سال ۱۳۹۷ را تبیین نمود.
سالی پرامید را برای همه دوستان آرزو دارم.
وکیل مجید علیمردانی

0
No products in the cart.
× پشتیبانی