بنیاد حقوقی وکیل علیمردانی

فعالیت اجتماعی

فعالیت اجتماعی

این بنیاد به یاری خداوند متعال و سر لوحه دادن اخلاقی اسلامی سعی دارد با گسترش فعالیت خود در زمینه های اجتماعی وکلای خود را در این قسمت فعال نموده تا نسبت به موضوعاتی که نفع آن به کل جامعه بر می گردد عمل نموده و در یک کلمه وکلای همکار ذکات حرفه خود را با کمک و دستگیری حقوقی از افراد بی بضاعت و آسیب دیده بلاخص در حوزه های اجتماعی و کیفری پرداخت نمایند تا یاد خود را به نیکی بر جای گذارند.
0
No products in the cart.
× پشتیبانی