بنیاد حقوقی وکیل علیمردانی

فسخ قرارداد اجاره از سوی موجر و مستاجر

فسخ قرارداد اجاره از سوی موجر و مستاجر

فسخ قرارداد اجاره از سوی موجر و مستاجر

 در لغت اجاره به معنای کرایه دادن است و در قانون مدنی قرارداد اجاره عقدی لازم است که یک طرف قرارداد در ازاء اینکه مالی را برای استفاده به دیگری می دهد اجرت دریافت می کند، لازم بودن عقد اجاره یعنی انکه دو طرف نمی توانند به میل خودشان و بدون عذر و دلیل قانونی قرارداد را بهم بزنند بلکه باید دلیل فسخ قرارداد اجاره یکی از مواردي باشد كه در قانون ذكر شده است. بنابراين  در این مقاله به بررسی موارد فسخ قرارداد اجاره از سوی موجر و مستاجر می پردازیم . 

فسخ قرارداد اجاره از سوی موجر

موجر در برابر مستاجر حقوق و تکالیفی دارد که در صورت کوتاهی مستاجر حق فسخ دارد و مستاجر هم متقابلا در برابر موجر حقوق و تکالیفی دارد که در صورتی که طبق قرارداد و قانون از مورد اجاره استفاده نکند موجر حق فسخ  خواهد داشت.

 معمولا بعد از انعقاد قرارداد اجاره و قبل از موعد تخلیه فسخ قرارداد  به دلیل لازم بودن عقد اجاره مشكل است. بنابراین فقط با وجود دلایل ذكرشده در قانون موجر می تواند قرارداد را فسخ نماید . 

موارد فسخ قرارداد اجاره از سوی موجر

طبق قانون موارد فسخ قرارداد اجاره از سوی موجر که با استناد به آن می تواند از دادگاه درخواست فسخ قرارداد را بکند عبارتند از :
اگر مستاجر حق انتقال به غیر را نداشته باشد اما مورد اجاره را کلا یا جزئا به دیگری واگذار کند و یا عملا از طریق وکالت و یا نمایندگی و غیره در استفاده شخص دیگری غيراز اشخاص تحت تکفل قانونی خود قرار داده باشد موجر حق فسخ معامله را خواهد داشت . 

در صورتی که در قرارداد اجاره حق فسخ اجاره هنگام انتقال قطعی شرط شده باشد . 
در صورتی که از ملک استفاده دیگری شود غیر از آن چیزی که در قرارداد اجاره قید شده است. اگر مستاجر اجاره بها را در مهلت های تعیین شده  پرداخت نکند. در صورت وجود هر كدام از موارد بالا موجر می تواند قرارداد اجاره را فسخ نماید. 

موارد فسخ اجاره از سوی مستاجر

به موجب قانون مواردی که مستاجر می تواند اجاره را فسخ کند عبارت است از : 

1- هرگاه معلوم شود که ملک ( مورد اجاره ) در حال اجاره عيب داشته باشد . 
2- در صورتی که موجر مورد اجاره را به مستاجر تحویل ندهد .
3- اگر در مدت اجاره ، مورد اجاره به سبب حادثه کلا یا به صورت جزئی تلف شود مستاجر حق فسخ دارد .
4- اگر ملک در مدت اجاره نیاز به تعمیرات داشته باشد که تأخیر در انجام آن تعمیرات سبب ضرر موجر بشود ، مستأجر نباید مانع تعمیرات بشود و اگر در مدت تعمیرات نتواند از تمام یا قسمتی از ملک استفاده كند در این صورت حق فسخ اجاره را خواهد داشت . 
5- اگر مورد اجاره ( ملک ) با اوصافی که در اجاره نامه قید شده مطابقت نداشته باشد . 
6- در صورتی که در اجاره نامه مستاجر حق فسخ معامله را داشته باشد یا شرطی در قرارداد اجاره گذاشته باشند.

نحوه فسخ قرارداد از سوی مستاجر

 در صورت وجود هر كدام از شرایط فوق مستاجر می تواند قرارداد اجاره را فسخ کند ، در صورتی که مستاجر قصد تخلیه ملک را داشته باشد ، موظف است یک ماه پیش از تخلیه مورد اجاره ملک را تخلیه نماید. در صورتی که موجر مورد اجاره را تحویل نگیرد مستاجر می تواند به دادگاه محلی که ملک در آنجاست مراجعه كند و اینکه ملک تخلیه کرده از دادگاه درخواست تامین دلیل نماید و کلید را به دادگاه تحویل دهد و دادگاه موجر را به حضور و تحویل ملک ملزم  می کند . 

‌هشدار:

1. مطالب ارائه‌شده صرفا جنبه پژوهشی داشته و درهرحال اسباب بی‌نیازی شما از وکالت یا مشاوره با وکیل دادگستری متخصص در موضوع را فراهم نمی‌آورد. زیرا ممکن است شما پس از خواندن مطالب ذیل استنباطی کاملاً متفاوت با یک حقوقدان داشته باشید. یا اینکه  قاضی رسیدگی‌کننده به دعوای مطروحه استنباط متفاوتی از قوانین داشته باشد. و یا در جلسه رسیدگی سؤالات متفاوت (بعضاً جهت‌دار به لحاظ حقوقی) مطرح گردد که نیاز به پاسخگویی فوری و حقوقی دارد.

از سوی دیگر بامطالعه مطالب حقوقی ممکن است شما نیز به‌مانند بسیاری از مراجعین به دادگستری در تبیین خواسته و طرح دفاعیات به‌طور شفاهی و کتبی دچار اشتباه شوید. و تصورات ذهنی متفاوتی از حقوقدانان را به دادگاه ارائه دهید که نهایتاً خسارات و صدمات غیرقابل جبرانی را برای شما فراهم آورد زیرا وکلای دادگستری در موضوعات حقوقی به تشخیص خود عمل می‌نماید و از سوی دیگر درگذر زمان ممکن است دفاعیات آنها در پرونده‌های مختلف و حتی در جریان سیر یک پرونده اختلافات فاحشی را داشته باشد تا بتوانند بهترین نتیجه را به نفع موکل خود کسب نماید.

2. هر گونه کپی برداری غیرمجاز و خلاف قانون که اسباب تضییع حقوق معنوی مولفین را داشته باشد موجب تعقیب قانونی است.

نظر بدهید

0
No products in the cart.
× پشتیبانی