شفافیت

سعی تمامی وکلای مستقر در این مجموعه ایجاد و استمرار شفافیت بین وکیل و موکل در مراحل مختلف قضایی است تا موکل با دید کامل و دقیق و البته با مشورت تیم مجرب حقوقی در کنار گروه حقوقی خود عمل نماید و در موضوعات مربوط به جریان رسیدگی پرونده قضایی خود دچار ابهام نگردد.

درباره ما


  1. بنیاد حقوقی وکیل مجید علیمردانی در راستای تحقق اهداف حقوقی خود و رفع خلاء حقوقی موجود در بین اقشار جامعه با استفاده بیش از ۱۰ سال تجربه کاری مرتبط در صدد رفع این خلاء حقوقی در بطن جامعه می باشد