بنیاد حقوقی وکیل علیمردانی

دیدار صمیمی با جناب آقای ولید الموسوی قایم مقام و معاون وزیر اقتصاد جمهوری عراق

دیدار صمیمی با جناب آقای ولید الموسوی قایم مقام و معاون وزیر اقتصاد جمهوری عراق
مشهد مقدس:۱۲ بهمن ۱۳۹۶
موضوع:تامین امنیت قراردادهای حقوقی تجار و بازرگان دو کشور
در حاشیه هفتمین میز کشوری جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق

0
No products in the cart.
× پشتیبانی