بنیاد حقوقی وکیل علیمردانی

دادگستری شهرستان شیراز

بحق دادگستری شهرستان شیراز یکی از بهترین دادگستری های سطح کشور است بنحوی که می توان آن را الگویی تمام عیار برای ادارات و مراجع ایران معرفی کرد.
نظم سازمانی، دقت،سرعت،احترام و التزام کاری در تمامی ساعات کاری مشهود است.

 

0
No products in the cart.
× پشتیبانی