مطلب وبلاگ

دادگستری کیش

دسته‌بندی نشده

ساختمان جدید دادگستری کیش با ارتقای حوزه قضایی جزیره از بخش به شهرستان:
محل قبلی دادگاه بخش جزیره کیش به دادسرای عمومی و انقلاب کیش تغییر نام داده است.

دادگستری کیش

پاسخ دهید