بنیاد حقوقی وکیل علیمردانی

حرفه ای

این بنیاد تمامی تلاش خود را در راستای تبیین موضوع به مراجع قضایی ذی صلاح به کار می گیرد. این مهم با انجام اقداماتی از قبیل مطالعه دقیق پرونده ها، بررسی قوت و ضعف پرونده ، پی ریزی و طرح صحیح دعوی و درخواست های موکل دفاع شفاهی و کتبی مستدل، جامع و قانونمند، تعقیب دعوی از ابتدا تا صدور رای امکان پذیر می باشد.
0
No products in the cart.
× پشتیبانی