تجربه

تلفیق نیروی جوانی و تجربه معمولاً به کار آمدی بیشتر می انجامد از این رو این بنیاد حقوقی سعی می نماید که هر اقدام حقوقی را بهره گیری از وکلای با تجربه در زمینه مورد درخواست انجام دهد.تا ضریب شکست در دعاوی مطروحه به کمترین میزان برسد.

درباره ما


  1. بنیاد حقوقی وکیل مجید علیمردانی در راستای تحقق اهداف حقوقی خود و رفع خلاء حقوقی موجود در بین اقشار جامعه با استفاده بیش از ۱۰ سال تجربه کاری مرتبط در صدد رفع این خلاء حقوقی در بطن جامعه می باشد