بنیاد حقوقی وکیل علیمردانی

تبیین مقررات قانونی در خصوص شهرداری ها

درباره ما

تبیین مقررات قانونی در خصوص
۱٫ سرمایه گذاری و درآمد پایدار شهرداریها
۲٫ اخذ عوارض شهری
با حضور اعضای شورای اسلامی استان سمنان،شورای اسلامی شاهرود و شهرداری مشهد

۲۴ اسفندماه ۱۳۹۶_مشهد مقدس،دهکده سفید

0
No products in the cart.
× پشتیبانی