بنیاد حقوقی وکیل علیمردانی
حل و فصل اختلافات از طریق داوری در قرارداد مشارکت در ساخت

انواع دعاوی تصرف

یکی از شایع ترین دعاوی كه در دادگاهها مطرح مي شود، دعاوي تصرف هستند . دعاوی تصرف را می توان شامل سه دسته تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت دانست. با وجود اینکه هر كدام  از دعاوی گفته شده قواعد خاص خود را دارند ، ولي نقاط مشترکی نیز با یکدیگر دارند. از جمله چگونگی تصرف، مال مورد تصرف و مدت تصرف. بنابراین در این مقاله به بررسی انواع دعاوی تصرف و قواعد مشترک مربوط به ان ها خواهیم پرداخت.

انواع دعاوی تصرف

یک دعوا در صورتی از جمله دعاوی تصرف محسوب می شود که:

اولا ؛ دعوا بر اساس تصرفات قبلی خواهان یعنی در اختیار داشتن عملی مال توسط وی باشد

و ثانیا؛ ملک عدوانا از تصرف وی خارج شده باشد.

به همين منظورقانونگذار قواعدی را  گرداوري کرده است که بر اساس آن بتوان علیه او اقامه دعوا نمود . در قانون آیین دادرسی مدنی سه نوع از دعاوی تصرف پیش بینی شده است ازجمله دعواي تصرف عدواني،دعواي منانعت از حق و دعوای مزاحمت. اما به اين دليل كه  این سه نوع دعوا جزء دعاوی تصرف به شمار می روند ، قواعد مشترکی نیز دارند.

قواعد مشترک مربوط به انواع دعاوی تصرف

همانطور که گفتیم ، انواع دعاوی تصرف علاوه بر اینکه قواعد خاصي دارند ، یکسری از مقررات مربوط به انواع دعاوی تصرف مشترک هستند . به همین دلیل ، می توان آنها را در سه دسته  ارائه نمود:

– چگونگی تصرف 

همانطور که گفتیم ، در دعاوی تصرف ، خواهان یعنی کسی که یکی از انواع دعاوی تصرف را مطرح می کند  ، سابقا متصرف آن مال بوده است و خوانده آن را عدوانا از تصرف او خارج كرده است . اما برای اثبات دعوای تصرف ، لازم نیست که خواهان برای دادگاه ثابت کند که تصرف سابق او بر مبنای مالکیت بوده یا حتی نیازی نیست که مشروع بودن تصرف سابق خود را ثابت کند .
همین که خواهان بتواند ثابت کند که قبلا در ملک متصرف بوده  و خوانده ملکی که در تصرف او بوده را عدوانا تصرف كرده و یا مزاحمت یا ممانعت از حق استفاده خواهان کرده است کافیست تا دادگاه به نفع اوحکم بدهد . منظور از اینکه خوانده آن را عدوانا از تصرف وی خارج کرده باشد ، این است که مال غیر منقول ، بدون رضایت متصرف سابق و به صورت غیر قانونی از تصرف وی خارج شده باشد.

بنابراین برای حکم دادن قاضی همین کافیست که خواهان بتواند تصرف سابق خود را و اینکه خوانده آن را عدوانا از تصرف وی خارج کرده را ثابت کند .

– مدت تصرف 

قانون آیین دادرسی مدنی قديم یکی از شرایط پیروزی در دعوای تصرف را اين مي دانست که خواهان لااقل یکسال متصرف آن ملک بوده باشد . در واقع ، خواهان برای اینکه سبق تصرف خودش را ثابت کند ، بايستي تصرف لااقل یکساله خود را ثابت می نمود . ولي در قانون جدید این مدت یکساله حذف شده است . در هر صورت درشرایط فعلی خواهان بایستی تصرف سابق خود را ثابت کند که مدت آن به نظر دادگاه بستگی خواهد داشت. همچنين ، مطابق قانون قدیم ، خواهان مي بايست  ظرف یکسال از تاریخ وقوع تصرف عدوانی ، مزاحمت یا ممانعت از حق ، اقامه دعوی می نمود . ولي در حال حاضر این ماده نیز حذف شده است و  برای تصرف و اقامه دعوی مهلتی مشخص نشده است .

– مال مورد تصرف 

مالی که دعوای تصرف نسبت به ان اقامه شده است  لزوما بايد یک مال غيرمنقول باشد ؛ مثل زمین و خانه . حال اگر هم که یک یا چند نفر مال غیر منقولی را به طور مشترک در تصرف خود داشته باشند و بعضی از آنها مانع تصرف دیگران یا مزاحم تصرف آنان شوند نیز می توان علیه آنان أقامه دعوي  نمود.

‌هشدار:

1. مطالب ارائه‌شده صرفا جنبه پژوهشی داشته و درهرحال اسباب بی‌نیازی شما از وکالت یا مشاوره با وکیل دادگستری متخصص در موضوع را فراهم نمی‌آورد. زیرا ممکن است شما پس از خواندن مطالب ذیل استنباطی کاملاً متفاوت با یک حقوقدان داشته باشید. یا اینکه  قاضی رسیدگی‌کننده به دعوای مطروحه استنباط متفاوتی از قوانین داشته باشد. و یا در جلسه رسیدگی سؤالات متفاوت (بعضاً جهت‌دار به لحاظ حقوقی) مطرح گردد که نیاز به پاسخگویی فوری و حقوقی دارد.

از سوی دیگر بامطالعه مطالب حقوقی ممکن است شما نیز به‌مانند بسیاری از مراجعین به دادگستری در تبیین خواسته و طرح دفاعیات به‌طور شفاهی و کتبی دچار اشتباه شوید. و تصورات ذهنی متفاوتی از حقوقدانان را به دادگاه ارائه دهید که نهایتاً خسارات و صدمات غیرقابل جبرانی را برای شما فراهم آورد زیرا وکلای دادگستری در موضوعات حقوقی به تشخیص خود عمل می‌نماید و از سوی دیگر درگذر زمان ممکن است دفاعیات آنها در پرونده‌های مختلف و حتی در جریان سیر یک پرونده اختلافات فاحشی را داشته باشد تا بتوانند بهترین نتیجه را به نفع موکل خود کسب نماید.

2. هر گونه کپی برداری غیرمجاز و خلاف قانون که اسباب تضییع حقوق معنوی مولفین را داشته باشد موجب تعقیب قانونی است.

نظر بدهید

0
No products in the cart.
× پشتیبانی