بنیاد حقوقی وکیل علیمردانی

امنیت مالی

قسمت عمده ای از مراجعین به دفاتر وکلا شامل مواردی می شود که موکلین در قراردادهایی که با سایر اشخاص منعقد کرده اند شرایطی و شروطی را قبول کرده اند که در هنگام تنظیم قرارداد نسبت به آثار حقوقی آن اطلاع کافی نداشته اند. حتی ممکن است برخی از این شروط را مطالعه نکرده باشند و در بعضی از موارد به علت حسن اعتماد به طرف مقابل این شروط را پذیرفته باشند حال آنکه در هنگام بروز اختلاف آن شخصی که در هنگام تنظیم قرارداد اگاهی حقوقی بیشتری داشته است و یا آنکه به طور اتفاقی قرارداد به نفع وی نوشته شده است می تواند ضرر های بی شماری را به طرف مقایل وارد آورد حتی ممکن است که حاصل یک عمر تلاش یک فرد در مدت ۱۰ ثانیه به طور کلی از بین برود.
بنابراین انجام هر عمل حقوقی مستلزم داشتن دانش کافی در آن زمینه می باشد.کما اینکه ممکن است حتی وکلای دادگستری در هنگام تنظیم قراردادهای مربوط به خود از کمک سایر همکاران خود بهره مند شوند. علاوه بر آنچه گفته شد همراهی وکیل دادگستری پس از بروز اختلاف نیز می تواند راهگشا باشد زیرا عدم حضور وکیل توانمند ممکن است ریسک طرح و تعقیب دعوای حقوقی یا کیفری را به شدت افزایش دهد به عبارت دیگر همراهی وکلای دادگستری در انجام کلیه موضوعاتی که به حقوق مرتبط هستند بهتر است عدم همراهی آنها می باشد و این موضوع در نهایت  اسباب امنیت مالی و روانی افراد جامعه را فراهم می آورد
0
No products in the cart.
× پشتیبانی