بنیاد حقوقی وکیل علیمردانی

آخرین ساعات میز کشوری ایران و عراق_بهمن ۹۶

رفع مخاطرات احتمالی قراردادهای تجاری برای تجار عراقی
آخرین ساعات میز کشوری ایران و عراق_بهمن ۹۶
با تشکر ویژه از زحمات دکتر مطرقی استاد ادبیات عرب دانشگاه فردوسی جهت ترجمه همزمان در این دو روز

0
No products in the cart.
× پشتیبانی