دپارتمان جرائم جنسی

آمار‌ها و گزارش‌های منتشرشده، نشان داده در هر 9ثانیه، یک خشونت در کشور رخ می‌دهد.

آمار‌ها و گزارش‌های منتشرشده، نشان داده در هر 9ثانیه، یک خشونت در کشور رخ می‌دهد.
براساس آمار رسمي، 19,9 درصد از خشونت‌هاي خانگي در تهران را خشونت‌هاي جسمي و 52,4 درصد از آن را خشونت‌هاي رواني تشکيل مي‌دهد؛ در اين ميان اگرچه خشونت، ابعاد گسترده‌اي دارد و فقط منحصر به زنان نمي‌شود اما آمار جهاني نشان مي‌دهد سهم زنان و کودکان، به‌مراتب بيشتر است.

درخواست خود را ارسال کنید

درخواست مشاوره

آشنایی با نوع جرائم از حیث درجه مجازات و بررسی اقدام قانونی توسط وکلای بنیاد و بررسی ابعاد موضوع توسط بنیانگذار بنیاد وکیل مجید علیمردانی

گاهی موضوعات پرونده های جنسی به دلیل عدم آشنایی مردم و اطلاع کم از حقوق انفرادی افراد در این حیطه موجب می شود که اکثرا از موضوع خود صرف نظر نموده و سکوت را ترجیح می دهند تا زمانی که فرد از طریق فشار های روانی وارد آمده مجبور می شود هزینه های زیادی متحمل شود. ما موضوعات شما را بررسی میکنیم و به مشاورین و مددکاران اجتماعی بنیاد معرفی می کنیم.

این نوع از جرائم که حیطه بزرگی از مسائل اجتماعی ما را در بر میگیرد فقط مختص بانوان نیست، کودکان و مردان که مورد خشونت خانگی نیز قرار میگیرند در این دسته قرار دارند.
اخاذی های جنسی که از مردان به واسطه این موضوعات می شود نوع جدیدی از خشونت های قرن جدید است که به دلیل عدم آنشایی دانش حقوقی و روانشناسی جدیدی در دنیا به شمار می رود.

تا انتها با شما هستیم

درخواست مشاوره با وکیل های پایه یک دادگستری بنیاد درخواست وقت ملاقات