اخبار

حمید مصدق

دسته‌بندی نشده

ای کاش آن حقیقت عریان محض را, هرگز ندیده بودم. دیدم که بیدریغ با رشته ی فریب, این رقعه رقعه زندگیم کوک میخورد. داناییم به نا توانی ام افزود...

ادامه مطلب

طرح مشک

دسته‌بندی نشده

یادداشت#وکیل_مجید_علیمردانی در خبرگزاری و روزنامه قدس ﺁﻳﺎ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ﺣﺲ ﻛﺮﺩﻩﺍﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﺍﻯ ﻛﻪ ﺩﺭﮔﻴﺮ ﻣﺴــﺎﺋﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ ﺍﺳﺖ، ﻣﺪﺩ ﺑﺮﺳﺎﻧﻴﺪ ﺗﺎ ﻫﻢ ﺭﻭﺣﻴﻪ ﺻﻠﺢ ﻃﻠﺐ ﻭ ﺧﻴﺮﺧــﻮﺍﻩ ﺧﻮﺩ...

ادامه مطلب