انتخاب نام شرکت شاید یکی از سخت ترین و البته مهم ترین فاکتورهایی است که باید حتما قبل ثبت شرکت روی آن فکر کنیم. انتخابی که نقش بسیار مهمی در تجارتمان بازی خواهد کرد. مخصوصا که امروزه به دلیل زیاد شدن شرکت ها انتخاب اسم مناسب برای آن ها بیش از پیش سخت شده و پر از نکات ریز و درشتی است که می تواند در انتخابمان تاثیر گذار باشد. در زیر بیشتر این نکات را آورده ایم. علاوه بر آن نام هایی که می تواند ایده های زیادی در اختیارمان قرار دهد نیز آورده شده است. البته بهترین کار صحبت با کارشناسان خبره موسسه است که می تواند زمان صرف شده برای ثبت شرکت را برایمان بسیار کاهش دهد.

در زیر تعدادی از این محدودیت ها را توضیح داده ایم که می تواند کمک بسیار بزرگی برایمان باشد.

  1. اسم شرکت باید دارای ۳ سیلاب باشد. البته می توانیم اسمی ۲ سیلابی نیز برای شرکت خود انتخاب کنیم ولی شرطش این است که در اداره ی ثبت شرکت ها ثبت نشده باشد.

  2. اسم شرکت باید دارای معنی و ریشه ای فارسی و موجود در یکی از لغتنامه های معتبر فارسی باشد. البته برخی اسامی مانند رویال، پرشین، برنیس و همچنین کلمه ی ایران علارغم اینکه در فرهنگ لغات دهخدا آمده اند قابل استفاده در نام شرکت نیستند.

  3. اسم هایی مانند تل ، کو ، تکنیک که ریشه ای بیگانه دارند قابل ثبت در نام شرکت نیستند.

  4. کلماتی مانند:بازرگانی، مهندسی گروه و خدماتی قابل ثبت به عنوان اسم شرکت نیستند.

  5. اعداد تنها می توانند به صورت حروف در اسم شرکت استفاده شوند.

  6. کلمه ی پترو را در اول و کلمه ی مهر را در آخر اسم شرکت نمی توان انتخاب کرد.

  7. ترکیب ۲ کلمه ی فارسی نباید تداعی کننده ی یک واژه ی بیگانه باشد.

  8. اگر فرق اسم انتخابی و اسم ثبت شده تنها در پسوند جمع (ان ، ون ، ین ، ها و یا جمع مکسر) باشد، قابل ثبت نمی باشد.

  9. کلمات توصیفی مانند: نوین، برتر و برترین در نام شرکت قابل ثبت نمی باشند.