ماه: اکتبر 2019

سرزمین

دسته‌بندی نشده

این روزها در پس این لحظات پر حادثه بیشتر از پیش می اندیشیم چه بر سر این بوم, این سرزمین خواهد آمد, سعی میکنیم هنوز به قدم های کوتاه...

ادامه مطلب